Επαλήθευση:

Το εργοστάσιό μας έχει περάσει

CGMP ISO9001 ISO14001

1
χρονια ΠΕΙΡΑΣ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ιδρύθηκε το 1999. Μετά από 20 χρόνια σταθερής ανάπτυξης, υπάρχουν 26 επαγγελματίες και έμπειροι βιολόγοι.

1
Συνεργατικό Εργαστήριο

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ συμμετείχε και δημιούργησε μακροχρόνια συνεργασία με 89 εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, μαζί με 112 καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

- Πλεονεκτήματα μας

Υπηρεσίες