Σκόνη Elafibranor (GFT505) - Η νέα μελέτη για τη θεραπεία NASH