Δοσολογία σε σκόνη IDRA-21, χρόνος ημίσειας ζωής, οφέλη, παρενέργειες και κριτική